7.1. Oblicz promień okręgu opisanego a) | |AC| = 3 oraz | CBA|=60^ b) |Bc| = 4 oraz |

7.1. Oblicz promień okręgu opisanego a) | |AC| = 3 oraz | CBA|=60^ b) |Bc| = 4 oraz |<BAC|=150^ c) | triangleleft A|=72^ ,|<B|=63^ ,|AB|= sqrt 8 d) |<B|+|<1C|=150^; |BC|=13.