7.2. W trójkącie ABC kąty są odpowiednio równe a, b, y, a promień okręgu opi sanego na tym trójkącie jest równy R. Oblicz: a) długość boku AB, jeśli a alpha = 28 degrees b) długość boku AC, jeśli alpha = 65 degrees , beta = 32 degrees oraz R = 8 cm , oraz R = 10 cm , gamma = 83 degrees .

7.2. W trójkącie ABC kąty są odpowiednio równe a, b, y, a promień okręgu opi sanego na tym trójkącie jest równy R. Oblicz: a) długość boku AB, jeśli a alpha = 28 degrees b) długość boku AC, jeśli alpha = 65 degrees , beta = 32 degrees oraz R = 8 cm , oraz R = 10 cm , gamma = 83 degrees .