7.3. W trójkącie ABC kąty są odpowiednio równe a, B, y. Oblicz: a) długość boku AC, jeśli alpha = 48 degrees , gamma^ prime =70^ , b) długość boku AB, jeśli alpha = 17 degrees , gamma = 32 degrees; BC|=5 cm, , |AC| = 7, 55 cm .

7.3. W trójkącie ABC kąty są odpowiednio równe a, B, y. Oblicz: a) długość boku AC, jeśli alpha = 48 degrees , gamma^ prime =70^ , b) długość boku AB, jeśli alpha = 17 degrees , gamma = 32 degrees; BC|=5 cm, , |AC| = 7, 55 cm .