7.4. W trójkącie kąty są odpowiednio równe a, beta, gamma, a boki naprzeciw kątów mają odpowiednio długość a, b, c. Oblicz: a) b,jesli:sin alpha= 1 5 i cos beta= 3 5 oraz a=8 cm , b) c, jeśli: cos alpha = – 0, 174i * cos gamma = 0, 719oraza = 19, 7 cm .

7.4. W trójkącie kąty są odpowiednio równe a, beta, gamma, a boki naprzeciw kątów mają odpowiednio długość a, b, c. Oblicz: a) b,jesli:sin alpha= 1 5 i cos beta= 3 5 oraz a=8 cm , b) c, jeśli: cos alpha = – 0, 174i * cos gamma = 0, 719oraza = 19, 7 cm .