7.5. W trójkącie ABC bok AB ma długość c, zaś kąty trójkąta przylegające do ku AB są równe a i B. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie, je sin(alpha + beta) = 3/4; s(alpha + beta) = 8/17 a) c epsilon = 8 cm * i * sin(a + beta) = epsilon/2; =- 5 13 c) c=20 cmn cos( alpha+ beta)=- b) c=13,5 cm i sin d) c=15 cm i cos( alpha na trójkącie ABC, jeśli:

7.5. W trójkącie ABC bok AB ma długość c, zaś kąty trójkąta przylegające do ku AB są równe a i B. Oblicz promień okręgu opisanego na tym trójkącie, je sin(alpha + beta) = 3/4; s(alpha + beta) = 8/17 a) c epsilon = 8 cm * i * sin(a + beta) = epsilon/2; =- 5 13 c) c=20 cmn cos( alpha+ beta)=- b) c=13,5 cm i sin d) c=15 cm i cos( alpha na trójkącie ABC, jeśli: