7.6. Boki trójkąta leżące naprzeciw kątów a, B. y mają odpowiednio długość a, b. c. Na trójkącie opisano okrąg o promieniu R. Oblicz: a) R, jeśli tgy = – 3/4, c = 6c; 6 cm, b) a, jeslitg * alpha = 8/15, cos gamma = (2sqrt(2))/3, c =; =17 cm, c) c, jeśli ctga alpha = 1, cos gamma = (sqrt(3))/2 d) b, jeśli tga b = 9, 66 cm, g*alpha = sqrt(3), cos beta = (sqrt(2))/2, c = 19, 32 cm .

7.6. Boki trójkąta leżące naprzeciw kątów a, B. y mają odpowiednio długość a, b. c. Na trójkącie opisano okrąg o promieniu R. Oblicz: a) R, jeśli tgy = – 3/4, c = 6c; 6 cm, b) a, jeslitg * alpha = 8/15, cos gamma = (2sqrt(2))/3, c =; =17 cm, c) c, jeśli ctga alpha = 1, cos gamma = (sqrt(3))/2 d) b, jeśli tga b = 9, 66 cm, g*alpha = sqrt(3), cos beta = (sqrt(2))/2, c = 19, 32 cm .