7.7. W trójkącie ABC mamy dane: | |AC|=3 sqrt 3 ); |BC| = 3 oraz | |<= A|=30^ ry pozostałych kątów trójkąta. . Oblicz mia

 7.7. W trójkącie ABC mamy dane: | |AC|=3 sqrt 3 ); |BC| = 3 oraz | |<= A|=30^ ry pozostałych kątów trójkąta. . Oblicz mia