7.8. W trójkącie ABC mamy dane: |AB| = 12, |BC| = 6sqrt(2) oraz |

7.8. W trójkącie ABC mamy dane: |AB| = 12, |BC| = 6sqrt(2) oraz |<A|=30^ ry pozostałych kątów trójkąta. . Oblicz mia