6.66. Podstawą ostrosłupa prostego ABCS jest trójkąt prostokątny ABC o przypro stokątnych długości: AC = 6 cm i |BC| = 8 cm . Wysokość tego ostroslupa jest równa 12 cm. Oblicz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej CS do płaszczyzny podstawy.

6.66. Podstawą ostrosłupa prostego ABCS jest trójkąt prostokątny ABC o przypro stokątnych długości: AC = 6 cm i |BC| = 8 cm . Wysokość tego ostroslupa jest równa 12 cm. Oblicz cosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej CS do płaszczyzny podstawy.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz