6.67. Podstawą ostrostupa jest trójkąt, którego jeden z kątów jest równy 120 degrees , a najdłuższy bok ma długość sqrt 243 cm . Wiedząc, że wszystkie krawędzie boczne ostrostupa mają taką samą długość równą 15 cm, wyznacz wysokość tego ostrosłupa.

6.67. Podstawą ostrostupa jest trójkąt, którego jeden z kątów jest równy 120 degrees , a najdłuższy bok ma długość sqrt 243 cm . Wiedząc, że wszystkie krawędzie boczne ostrostupa mają taką samą długość równą 15 cm, wyznacz wysokość tego ostrosłupa.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz