...

6.93. Wysokość ściany bocznej prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego jest rów na h, a promień okręgu wpisanego w podstawę jest równy r. Wykaż, że pole po wierzchni całkowitej ostroslupa wynosi 2sqrt(3) * (r + h) * r .

6.93. Wysokość ściany bocznej prawidłowego ostrosłupa sześciokątnego jest rów na h, a promień okręgu wpisanego w podstawę jest równy r. Wykaż, że pole po wierzchni całkowitej ostroslupa wynosi 2sqrt(3) * (r + h) * r . 

Zobacz!

Dodaj komentarz