...

6.94. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny, któ rego ramię ma długość 6 sqrt 2 cm . Wiedząc, że wysokość ostroslupa jest równa 8 cm, oblicz: a) dlugość krawędzi bocznych b) pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

6.94. Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny równoramienny, któ rego ramię ma długość 6 sqrt 2 cm . Wiedząc, że wysokość ostroslupa jest równa 8 cm, oblicz: a) dlugość krawędzi bocznych b) pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

Zobacz!

Dodaj komentarz