...

6.95. Podstawa ostroslupa jest kwadrat o boku długości 1 dm, a spodkiem wyso kości ostrosłupa jest jeden z wierzchołków tego kwadratu. Dwie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz: a) długość krawędzi bocznych ostrosłupa b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

6.95. Podstawa ostroslupa jest kwadrat o boku długości 1 dm, a spodkiem wyso kości ostrosłupa jest jeden z wierzchołków tego kwadratu. Dwie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 60°. Oblicz: a) długość krawędzi bocznych ostrosłupa b) pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zobacz!

Dodaj komentarz