...

6.96. Podstawa ostroslupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 30 cm i 40 cm. Spodek wysokości ostrostupa jest wierzchołkiem kata prostego tego rójkata. Sciana boczna o największym polu jest a = 1 1/3 Oblicz pole powierzchni całkowitej tego pod kątem ostrym a takim, że tg a =1. nachylona do plaszczyzny podstawy ostroslupa

6.96. Podstawa ostroslupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 30 cm i 40 cm. Spodek wysokości ostrostupa jest wierzchołkiem kata prostego tego rójkata. Sciana boczna o największym polu jest a = 1 1/3 Oblicz pole powierzchni całkowitej tego pod kątem ostrym a takim, że tg a =1. nachylona do plaszczyzny podstawy ostroslupa

Zobacz!

Dodaj komentarz