6. Dany jest odcinek AB [C, A] = 5, 5 cm |C 2 B|= Bigg( 2 11 Bigg)^ -1 cm oraz punkty C 1 ,C 2 ,C 3 prime spełniające warunki: |c 2 A|=3,(7)cm |C 3 A|= sqrt 18 cm C 2 B|=3 7 9 cm |C 3 B|=3 sqrt 2 cm Do symetralnej odcinka AB spośród punktów C 1 ,C 2 ,C 3 : A. należy tylko punkt C 1 C. nie należy żaden punkt B. należą tylko punkty C 1 C 2 D. należą wszystkie punkty.

6. Dany jest odcinek AB [C, A] = 5, 5 cm |C 2 B|= Bigg( 2 11 Bigg)^ -1 cm oraz punkty C 1 ,C 2 ,C 3 prime spełniające warunki: |c 2 A|=3,(7)cm |C 3 A|= sqrt 18 cm C 2 B|=3 7 9 cm |C 3 B|=3 sqrt 2 cm

Do symetralnej odcinka AB spośród punktów C 1 ,C 2 ,C 3 : A. należy tylko punkt C 1 C. nie należy żaden punkt B. należą tylko punkty C 1 C 2 D. należą wszystkie punkty.