5. Na rysunku obok BA|<|CB| oraz |AD|=|DC . Prawdziwe jest zdanie: Prosta BD nie jest symetralną odcinka AC i półprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC. B. Frosta BD nie jest symetralną odcinka AC i półprosta 3D jest dwusieczną kąta ABC. 5 Frosta BD jest symetralną odcinka AC i półprosta * jest dwusieczną kąta ABC. BD^ -* D. Prosta BD jest symetralna odcinka AC i półprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC.

5. Na rysunku obok BA|<|CB| oraz |AD|=|DC . Prawdziwe jest zdanie: Prosta BD nie jest symetralną odcinka AC i półprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC. B. Frosta BD nie jest symetralną odcinka AC i półprosta 3D jest dwusieczną kąta ABC. 5 Frosta BD jest symetralną odcinka AC i półprosta * jest dwusieczną kąta ABC. BD^ -* D. Prosta BD jest symetralna odcinka AC i półprosta BD nie jest dwusieczną kąta ABC.