4. Punkt C dzieli odcinek AB długości 48 cm na dwa odcinki, których stosunek dłu gości jest równy |AC| / |BC| = 3/5 . Z tego wynika, że: |AC| = 30 cm i |BC| = 18 cm boxed AC =18 cm i |BC| = 30 cm B. AC = 20 cm i BC = 28 cm D. AC = 28 cm i |BC| = 20 cm

 4. Punkt C dzieli odcinek AB długości 48 cm na dwa odcinki, których stosunek dłu gości jest równy |AC| / |BC| = 3/5 . Z tego wynika, że: |AC| = 30 cm i |BC| = 18 cm boxed AC =18 cm i |BC| = 30 cm B. AC = 20 cm i BC = 28 cm D. AC = 28 cm i |BC| = 20 cm