3. Na rysunku obok proste a i b są równoległe, zaś prosta k jest prostopadła do prostej I. Zatem: A. c = 35 degrees C alpha = 45 degrees B. a = 40 degrees D. alpha = 50 degrees D. kąt o mierze 175° b 130%

3. Na rysunku obok proste a i b są równoległe, zaś prosta k jest prostopadła do prostej I. Zatem: A. c = 35 degrees C alpha = 45 degrees B. a = 40 degrees D. alpha = 50 degrees D. kąt o mierze 175° b 130%