2. Figurą wypukłą i nieograniczoną jest: A odcinek B. koło C. okrąg

2. Figurą wypukłą i nieograniczoną jest: A odcinek B. koło C. okrąg