1. Kąty przyległe a, B są zaznaczone na rysunku: A B. D.

1. Kąty przyległe a, B są zaznaczone na rysunku: A B. D.