7.150. Na rysunku obok punkty B, C, D są współliniowe. Trójkąty BCA i CDE są prostokąt ne, a czworokąt ACEF jest kwadratem. Da) Wykaż, że trójkąty ABC i CDE są podobne. b) Wiedząc dodatkowo, że |AC| : |AB| = 3/4 , oblicz skalę podobieństwa trójkąta CDE do trójkąta ABC.

7.150. Na rysunku obok punkty B, C, D są współliniowe. Trójkąty BCA i CDE są prostokąt ne, a czworokąt ACEF jest kwadratem. Da) Wykaż, że trójkąty ABC i CDE są podobne. b) Wiedząc dodatkowo, że |AC| : |AB| = 3/4 , oblicz skalę podobieństwa trójkąta CDE do trójkąta ABC.