6. Odległość między środkami dwóch okręgów jest równa 6. Jeśli promienie tych okręgów są równe oraz 2π, to okręgi te: A. są rozłączne wewnętrznie są rozłączne zewnętrznie C.

6. Odległość między środkami dwóch okręgów jest równa 6. Jeśli promienie tych okręgów są równe oraz 2π, to okręgi te: A. są rozłączne wewnętrznie są rozłączne zewnętrznie C.