...

7. Na rysunku obok dany nych na A . alpha = 50 degrees C . alpha = 60 degrees rysunku wynika, że: B. są styczne wewnętrznie przecinają D. się jest okrąg o środku O i kąt a dopisany do okręgu. Z da B. alpha = 55 degrees D . a = 65 degrees

7. Na rysunku obok dany nych na A . alpha = 50 degrees C . alpha = 60 degrees rysunku wynika, że: B. są styczne wewnętrznie przecinają D. się jest okrąg o środku O i kąt a dopisany do okręgu. Z da B. alpha = 55 degrees D . a = 65 degrees 

Zobacz!