8. Bok trójkąta równobocznego ma długość a, zaś na tym trójkącie jest równy R. Wówczas: A . sigma = 2R B. a = R * sqrt(3)

8. Bok trójkąta równobocznego ma długość a, zaś na tym trójkącie jest równy R. Wówczas: A . sigma = 2R B. a = R * sqrt(3)