6. Rozwinięcie dziesiętne nieskończone 0, (18) przedstawia liczbę: A. 18/101 B. 9/50 C. 2/11 D. niewymierna

6. Rozwinięcie dziesiętne nieskończone 0, (18) przedstawia liczbę: A. 18/101 B. 9/50 C. 2/11 D. niewymierna