7. Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, dla których prawdziwa jest nierówność x<=1,9) jest przedstawiony na osi liczbowej: A. C. B. D. -3 -2 -1 2 4 -1 + 3 1 2 4 X 1 1,9 3 4 -3-2 -1

7. Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, dla których prawdziwa jest nierówność x<=1,9) jest przedstawiony na osi liczbowej: A. C. B. D. -3 -2 -1 2 4 -1 + 3 1 2 4 X 1 1,9 3 4 -3-2 -1