8. Wskaż liczbę niewymierną, która należy do przedziału (- 1, 0) . A. 0 B. – 0, 5pi C. – 0, 5sqrt(5) D. 1 – sqrt(2)

8. Wskaż liczbę niewymierną, która należy do przedziału (- 1, 0) . A. 0 B. – 0, 5pi C. – 0, 5sqrt(5) D. 1 – sqrt(2)