7.10. Oblicza, wiedząc, że punkty A 1, B, Csq wspólliniowe.

7.10. Oblicza, wiedząc, że punkty A 1, B, Csq wspólliniowe. 7.11. Wiedząc, że |4AOC| = 115 degrees , angle DOBI=140^ , oblicz | angle AOB|,|< perp BO(; |4COD|