7.9. Przez wierzchołek kąta: a) rozwartego, b) ostrego AOB poprowadzono dwie proste prostopadłe do ramion. Oblicz dAOB| wiedząc, że te proste tworzą kąt ostry 15 degrees

7.9. Przez wierzchołek kąta: a) rozwartego, b) ostrego AOB poprowadzono dwie proste prostopadłe do ramion. Oblicz dAOB| wiedząc, że te proste tworzą kąt ostry 15 degrees