7.8. Wyznacz miary kątów AOB i BOC, wiedząc, że |dAOB|+|

7.8. Wyznacz miary kątów AOB i BOC, wiedząc, że |dAOB|+|<BOC|=225^ i prze dłużenie półprostej OA dzieli kąt BOC w stosunku 1 l / 3 . Rozpatrz dwa przypadki.