7.100. W trójkącie prostokątnym ABC, |

7.100. W trójkącie prostokątnym ABC, |<A|=90^{\circ}, przyprostokątna AC

ma długość 12 cm. Odcinek DE, prosto padły do przeciwprostokątnej BC, dzieli trójkąt na dwie figury o polach równych P_{1}=6~cm^{2}/P_{2}=90~cm^{2} . Oblicz długoś ci boków trójkąta DBE.