7.101. W trójkącie prostokątnym ABC stosunek przyprostokątnych jest równy |AB|:|AC|=4:3 . Punkt D dzieli przyprostokątną AB na odcinki takie, że |DB|=3|AD| Punkt E należy do przeciwprostokątnej BC i odcinek DE jest prostopadły do bo ku BC. Oblicz, jakim procentem pola trójkąta ABC jest pole trójkąta DBE.

7.101. W trójkącie prostokątnym ABC stosunek przyprostokątnych jest równy |AB|:|AC|=4:3 . Punkt D dzieli przyprostokątną AB na odcinki takie, że |DB|=3|AD| Punkt E należy do przeciwprostokątnej BC i odcinek DE jest prostopadły do bo ku BC. Oblicz, jakim procentem pola trójkąta ABC jest

pole trójkąta DBE.