7.101. W trójkącie prostokątnym poprowadzono wysokość z wierzchołka kąta prostego. Spodek wysokości podzielił przeciwprostokątną na odcinki długości a i b. Oblicz tę wysokość. a) a = 5 cm b = 2dm a= sqrt 2 cm b= sqrt 18 cm b) a = 0.2dm d) 1 b=1- dm 4 a = 2sqrt(3 1/16) * d * m

7.101. W trójkącie prostokątnym poprowadzono wysokość z wierzchołka kąta prostego. Spodek wysokości podzielił przeciwprostokątną na odcinki długości a i b. Oblicz tę wysokość. a) a = 5 cm b = 2dm a= sqrt 2 cm b= sqrt 18 cm b) a = 0.2dm d) 1 b=1- dm 4 a = 2sqrt(3 1/16) * d * m