7.102. W trójkącie równoramiennym o obwodzie 32 cm wysokość poprowadzona podstawę jest równa 8 cm. Oblicz długość boków tego trójkąta.

7.102. W trójkącie równoramiennym o obwodzie 32 cm wysokość poprowadzona podstawę jest równa 8 cm. Oblicz długość boków tego trójkąta.