7.103. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego ABC, wiedząc, że środkowa i wy Wysokość poprowadzone z wierzchołka C dzielą kąt prosty C na trzy równe części.

7.103. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego ABC, wiedząc, że środkowa i wy Wysokość poprowadzone z wierzchołka C dzielą kąt prosty C na trzy równe części.