...

7.103. Rozwiąż nierówność: a) 2sin(x+2x)<√2 w przedziale Зл b) cts(3-3x+2 -3x+1<0 w przedziale <0,5 w przedziale 2) d) sin(x) w przedziale (-1, 2n) e) t(x+)>√3 w przedziale п эл 2 1) 2 cos(x)+120 w +120 w przedziale (-2n, 2n).

7.103. Rozwiąż nierówność: a) 2sin(x+2x)<√2 w przedziale Зл b) cts(3-3x+2 -3x+1<0 w przedziale <0,5 w przedziale 2) d) sin(x) w przedziale (-1, 2n) e) t(x+)>√3 w przedziale п эл 2 1) 2 cos(x)+120 w +120 w przedziale (-2n, 2n).

Zobacz!