7.103. W trójkącie ostrokątnym równoramiennym ABC, |AC|=|BC| , poprowadzo no wysokości CD i BE. Pole trójkąta ABE jest o 44% większe od pola trójkąta ADC. Wiedząc, że obwód trójkąta ABC jest równy 80 cm, oblicz pole trójkąta ABC.

7.103. W trójkącie ostrokątnym równoramiennym ABC, |AC|=|BC| , poprowadzo no wysokości CD i BE. Pole trójkąta ABE jest o 44% większe od pola trójkąta ADC.

Wiedząc, że obwód trójkąta ABC jest równy 80 cm, oblicz pole trójkąta ABC.