7.104. Cięciwy AB i CD koła przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że |\angle BED|=30^{\circ} |AE|=6~cm|ED|=3 cm oraz |EB|=2~cm , oblicz pole trójkąta AEC.

7.104. Cięciwy AB i CD koła przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że |\angle BED|=30^{\circ} |AE|=6~cm|ED|=3 cm oraz |EB|=2~cm , oblicz pole trójkąta AEC.