7.105. W kole poprowadzono cięciwy AB i CD, któ re przecięły się w punkcie o 210~cm^{2} większe od pola trójkąta EDB. Wiedząc, że |AE|=40~cm,|ED|=16 cm oraz |BE|=10~cm oblicz:

7.105. W kole poprowadzono cięciwy AB i CD, któ re przecięły się w punkcie o 210~cm^{2} większe od pola trójkąta EDB. Wiedząc, że |AE|=40~cm,|ED|=16 cm oraz |BE|=10~cm oblicz: