7.106. Srednicę AB koła podzielono na cztery równe odcinki. Oblicz, jaką część tego koła stanowi figura zaznaczona kolorem a) okręgi wyznaczające te figure sa styczne wewnętrznie, a ich średni ce są zawarte w średnicy AB pola zielonym, jeśli: b) łuk wewnątrz koła jest sumą dwóch półokręgów (patrz rysunek poniżej).

7.106. Srednicę AB koła podzielono na cztery równe odcinki. Oblicz, jaką część tego koła stanowi figura zaznaczona kolorem a) okręgi wyznaczające te figure sa styczne wewnętrznie, a ich średni ce są zawarte w średnicy AB pola zielonym, jeśli: b) łuk wewnątrz koła jest sumą dwóch półokręgów (patrz rysunek poniżej).