7.107. Każde z czterech mniejszych kół ma pro mień 1. Większe koło ma promień 2. Wykaż, że pole figury zielonej jest równe szarej. polu figury

7.107. Każde z czterech mniejszych kół ma pro mień 1. Większe koło ma promień 2. Wykaż, że pole figury zielonej jest równe szarej. polu figury