7.108. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 30 cm. Środek ciężkoś ci tego trójkąta znajduje się w odległości 2 2 3 cm od podstawy. Oblicz obwód danego trójkąta. D

7.108. W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 30 cm. Środek ciężkoś ci tego trójkąta znajduje się w odległości 2 2 3 cm od podstawy. Oblicz obwód danego trójkąta. D