7.109. W trójkącie ABC poprowadzono wysokości BD i CE. Wykaż, że ABD i ACE są równe. miary kątów D

7.109. W trójkącie ABC poprowadzono wysokości BD i CE. Wykaż, że ABD i ACE są równe. miary kątów D