7.109. b) r = 12 cm , alpha = 150 degrees c) r = 5 cm , alpha = 54 degrees Pole wycinka koła jest równe P, a łuk tego wycinka ma długość L. Oblicz promień koła, jeśli: a) P=10 pi cm^ 2 , L=2,5 pi cm b) P = 30 cm ^ 2 , L = 12 cm , L=14 pi cm . c) P=210 pi cm^ 2

7.109. b) r = 12 cm , alpha = 150 degrees c) r = 5 cm , alpha = 54 degrees Pole wycinka koła jest równe P, a łuk tego wycinka ma długość L. Oblicz promień koła, jeśli: a) P=10 pi cm^ 2 , L=2,5 pi cm b) P = 30 cm ^ 2 , L = 12 cm , L=14 pi cm . c) P=210 pi cm^ 2