7.110. Dane jest koło o środku w punkcie O i promieniu r. Oblicz pole odcinka tego koła (zaznaczonego na rysunku obok), wyznaczonego przez łuk długości L, jeśli: a) r = 2 , L L = pi c) r r = 6 , L = 5pi b) r = 3 , L = 2pi

7.110. Dane jest koło o środku w punkcie O i promieniu r. Oblicz pole odcinka tego koła (zaznaczonego na rysunku obok), wyznaczonego przez łuk długości L, jeśli: a) r = 2 , L L = pi c) r r = 6 , L = 5pi b) r = 3 , L = 2pi