...

7.115. Wykaż, że: a) pochodna funkcji g(x)= cos 3x-x jest funkcją nieparzystą b) pochodna funkcjt h(x)= sin 2x-x-cosx jest funkcją parzystą. a jest funkcja f(x) = cos(2x+1), x = R.

7.115. Wykaż, że: a) pochodna funkcji g(x)= cos 3x-x jest funkcją nieparzystą b) pochodna funkcjt h(x)= sin 2x-x-cosx jest funkcją parzystą. a jest funkcja f(x) = cos(2x+1), x = R.

Zobacz!