...

7.116. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego ABC, wiedząc, że środkowa i wy sokość poprowadzone z wierzchołka C dzielą kąt prosty C na trzy równe części.

7.116. Oblicz miary kątów trójkąta prostokątnego ABC, wiedząc, że środkowa i wy sokość poprowadzone z wierzchołka C dzielą kąt prosty C na trzy równe części.

Zobacz!