7.116. W kole z jednego punktu okręgu poprowadzono dwie cięciwy; każda ma długość 6 cm. Wiedząc, że utworzyły one kąt 60 degrees , oblicz pole części koła za wartej między tymi cięciwami.

7.116. W kole z jednego punktu okręgu poprowadzono dwie cięciwy; każda ma długość 6 cm. Wiedząc, że utworzyły one kąt 60 degrees , oblicz pole części koła za wartej między tymi cięciwami.