7.117. Odległość środków dwóch kół o jednakowych promieniach r wynosi r Oblicz pole części wspólnej tych kół.

7.117. Odległość środków dwóch kół o jednakowych promieniach r wynosi r Oblicz pole części wspólnej tych kół.