7.118. W trójkątach ABC i A 1 B 1 C 1 poprowadzono środkowe BD i B 1 D 1 , Wykaz , że ed BD=|B 1 D 1 | . |BC|=|B 1 C 1 | Goraz angle DBC=| langle D 1 B 1 C 1 big| ), to Delta ABC= Delta A 1 B,C 1 . 0

7.118. W trójkątach ABC i A 1 B 1 C 1 poprowadzono środkowe BD i B 1 D 1 , Wykaz , że ed BD=|B 1 D 1 | . |BC|=|B 1 C 1 | Goraz angle DBC=| langle D 1 B 1 C 1 big| ), to Delta ABC= Delta A 1 B,C 1 . 0